Kapat

HAVALANDIRMA TEİSSATI PERİYODİK KONTROL FORMU ÖRNEĞİ

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)​

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner

1 Yıl​

Elektrik tesislerinde topraklamalar, kuvvetli akım ve elektrik iç tesisleri, yönetmelikleri ve TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılacaktır.
Akümülatör, Transformatör

1 Yıl​

Üreticinin belirleyeceği şartlar kapsamında yapılacaktır.
Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı

1 Yıl​

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılacaktır.
Havalandırma ve Klima Tesisatı

1 Yıl​

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılacaktır.

PERİYODİK KONTROL MUAYENE

GENEL

Periyodik Kontrol yapan şirketlerin, İşverenlerin ve İş Güvenliği Uzmanlarının İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü ile ilgili yaşadığı en büyük sorunlardan birisi, hangi ekipmanın hangi standarda göre yapılacağının bilinmemesi veya bulunamamasıdır.

Sabit yangın söndürme sistemleri – Hortum sistemleri – Bölüm 3: Yarı sert hortumlu hortum makaraları ve yassı hortumlu hortum sistemlerinin bakımı

Periyodik bakım şirketleri ilk olarak iş ekipmanına sahip firmaca bakım sözleşmesinin olup bulunmadığı bakım strategyına göre periyodik zamanlarda muayene edilmeli her uygulanan periyodik bakımın tarihlerini iş ekipmanının üzerine yapıştırarak tek ileri bakım tarihini belirtmek durumundadırlar.

Periyodik kontroller konusunda uzman mühendis, teknik öğretmen, tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılır. Periyodik kontrolleri yapacak kişilerin Bakanlığa kayıt zorunluluğu getirilmekte olup mevzuattan zorunluluğun başladığı tarihin kontrol edilmesi gerekmektedir. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre;

(three) Hangi tür iş ekipmanın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar EK-III’te belirtilmiştir.

(four) Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrolünde makine ve elektrik ile ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alır.

Kaynak İşlerinde İş Güvenliği 24 Temmuz 2019 0 1. KAYNAK Basit anlamda kaynak, ısı aracılığı ile iki parçanın birbirine birleştirilmesidir. Genel olarak kaynak; imalat, onarım ve tamir işlerinde bir yöntem olarak kullanılır. Pratik anlamda kaynak; kaynak yerinin yüksek ısı ile erimesi veya metalin ergime sıcaklığına yakın sıcaklığa kadar ısıtılması ile yapılmaktadır.

Patlayıcı gaz ortamlarında kullanılan elektrikli cihazlar bölüm 25: Kendinden güvenlikli sistemler

Hizmetin emin olmasını isteyen müşteriler, görev aldıkları akredite periyodik muayene firmasından “ TS EN ISO 17020 Akreditasyon” şartworkını isteyebilmektedir.

İş ekipmanları muayene edilirken Yönetmelikte belirtilen standartlar ve temel gereklilikler esas alınır. Muayene edilen ekipmanların durumu iş yerinde sağlık ve güvenlik tedbirleri yönünden bir rehber olmaktadır.

Periyodik muayene yönetmeliği “İş Ekipmanlarının Tüketiminde Sıhhat Ve  Güvenlik Şartları Yönetmeliği“ne doğal olarak 6331 sayılı iş yasası asal alınarak gerçekleştirilmektedir.

two. Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili hükümler

Ağırlık testleri için kaldırma iletme ekipmanının tipine göre ve standartlarda belirtilen şartlara göre ağırlık testine tabi tutulur.

Sosyal Medyada Paylaş: