İŞ EKİPMANLARINIZIN KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ.

Neler Yapıyoruz

Kaldırma Ekipmanları Grubu

 • KÖPRÜ VİNÇ PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ,
 • TAVAN VİNÇ PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ,
 • MONORAY VİNÇ PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ,
 • PERGEL VİNÇ PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ,
 • KULE VİNÇ PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ,
 • MOBİL VİNÇ PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ,
 • GIRGIR VİNÇ PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ,
 • ARAÇ ÜSTÜ VİNÇ PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ,
 • CARASKAL PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ,
 • YÜK ASANSÖRÜ PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ,
 • DIŞ CEPHE ASANSÖRÜ PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ,
 • FORKLİFT PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ,
 • LİFT PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ,
 • TRANSPALET PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ,
 • HALAT & SAPAN KONTROLLERİ,
 • PLATFORM PERİYODİK KONTROLÜ,

Basınçlı Kaplar Grubu

 • BUHAR KAZANI PERİYODİK KONTROLÜ,
 • KALORİFER KAZANI PERİYODİK KONTROLÜ,
 • SICAK SU KAZANI PERİYODİK KONTROLÜ
 • KIZGIN YAĞ KAZANI PERİYODİK KONTROLÜ,
 • BOYLER PERİYODİK KONTROLÜ,
 • KOMPRESÖR PERİYODİK KONTROLÜ,
 • HAVA TANKI PERİYODİK KONTROLÜ,
 • GENLEŞME TANKI PERİYODİK KONTROLÜ,
 • HİDROFOR PERİYODİK KONTROLÜ,
 • OTOKLAV PERİYODİK KONTROLÜ,
 • EMNİYET VALFİ KONTROLÜ,
 • BASINÇLI KAP STATÜSÜNDE BULUNAN ÖZEL KAZANLARIN PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİ

Elektrik Tesisatı Grubu

 • TOPRAKLAMA PERİYODİK KONTROLLERİ
 • ELEKTRİK TESİSATI UYGUNLUK PROJESİ KONTROLÜ
 • PARATONER PERİYODİK TEST VE MUAYENESİ
 • PARATONER KAPSAMA ALANI PROJELENDİRMESİ
 • TESİSATLARDA BULUNAN KAÇAK AKIM RÖLESİ PERİYODİK TESTLERİ VE RAPORLANMASI

Depo Raf Sistemleri Statik Analizi ve Periyodik Muayenesi

 • RAF SİSTEMLERİNİN PERİYODİK TEST VE MUAYENELERİ
 • RAF SİSTEMLERİNİN KAPASİTE RAPORLARININ ÇIKARTILMASI
 • DEPO RAF SİSTEMLERİ STATİK ANALİZİ
 • RAF SİSTEMLERİNİN DENETİMİ , MUAYENESİ VE RAPORLANMASI

Tesisatlar Grubu

YANGIN TESİSATI PERİYODİK KONTROLÜ

 • YANGIN DOLABI PERİYODİK TEST VE KONTROLÜ
 • YANGIN POMPALARI PERİYODİK KONTROLÜ
 • YANGIN TESİSATI SPRİNK KONTROLÜ
 • YANGIN TESİSATI PERİYODİK MUAYENESİ
 • MOTOPOMPLAR PERİYODİK MUAYENESİ

HAVALANDIRMA TESİSATI

 • LOKAL BAZLI HAVALANDIRMA KONTROLÜ
 • TESİS TAZE HAVA ÖLÇÜMLERİ
 • HAVALANDIRMA YETERLİLİK TAYİNİ.
 • DALDIRMA HAVUZLARI EGZOZ SİSTEMLERİNİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ

İş Makinası Grubu

 • SİLİNDİR PERİYODİK KONTROLÜ,
 • EXCAVATOR PERİYODİK KONTROLÜ,
 • BEKO LOADER PERİYODİK KONTROLÜ,
 • DOZER PERİYODİK KONTROLÜ,
 • KULE VİNÇ PERİYODİK KONTROLÜ,
 • BETON POMPASI PERİYODİK KONTROLÜ

Çözüm & Ortaklarımız

periyodik  , periyodik, kontrolü, vinç, raf, tesisatı, kontrol, muayenesi, KONTROL MUAYENESİ, PERİYODİK TEST, DEPO RAF, periyodik kontrol muayenesi, muayenesi periyodik kontrol, kontrol muayenesi periyodik,  raf sistemleri statik, yangın, YANGIN PERİYODİK KONTROLÜ, yangın periyodik muayenesi, comtech, Comtech Periyodik Kontrol, comtech periyodik muayene, raf sistemleri statik ,
sistem belgelendirme hizmetleri, sistem belgelendirme hizmetleri, Comtech, depo raf sistemleri, sistemi statik analiz, depo raf sistemi, raf sistemi statik,comtech periyodik kontrol, kontrolü, periyodik,kontrolü, vinç, raf, tesisatı, kontrol, muayenesi, Ölçek, yangın, Comtech, raf sistemleri statik, depo raf sistemleri, sistemi statik analiz, depo raf sistemi, raf sistemi statik, comtech periyodik kontrol, kontrolü, periyodik, kontrolü, vinç, raf, tesisatı, kontrol, muayenesi, Ölçek, yangın,Comtech, raf sistemleri statik, sistem belgelendirme hizmetleri, depo raf sistemleri, sistemi statik analiz, depo raf sistemi, raf sistemi statik, comtech periyodik kontrol,KALDIRMA EKİPMANLARI GRUBU,KÖPRÜ VİNÇ PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ,TAVAN VİNÇ PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ,MONORAY VİNÇ PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ,PERGEL VİNÇ PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ,KULE VİNÇ PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ,MOBİL VİNÇ PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ,GIRGIR VİNÇ PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ,ARAÇ ÜSTÜ VİNÇ PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ,CARASKAL PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ,YÜK ASANSÖRÜ PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ,DIŞ CEPHE ASANSÖRÜ PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ,FORKLİFT PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ,LİFT PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ,TRANSPALET PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ,HALAT & SAPAN KONTROLLERİ,BASINÇLI KAPLAR GRUBUBUHAR KAZANI PERİYODİK KONTROLÜ,KALORİFER KAZANI PERİYODİK KONTROLÜ,SICAK SU KAZANI PERİYODİK KONTROLÜ, KIZGIN YAĞ KAZANI PERİYODİK KONTROLÜ,BOYLER PERİYODİK KONTROLÜ,KOMPRESÖR PERİYODİK KONTROLÜ, HAVA TANKI PERİYODİK KONTROLÜ,GENLEŞME TANKI PERİYODİK KONTROLÜ,HİDROFOR PERİYODİK KONTROLÜ,OTOKLAV PERİYODİK KONTROLÜ,EMNİYET VALFİ KONTROLÜ,BASINÇLI KAP STATÜSÜNDE BULUNAN ÖZEL KAZANLARIN PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİ,PLATFORM PERİYODİK KONTROLÜ,PARATONER PERİYODİK TEST VE MUAYENESİ,PARATONER KAPSAMA ALANI PROJELENDİRMESİ, ELEKTRİK TESİSATI GRUBU,TOPRAKLAMA PERİYODİK KONTROLLERİ,TESİSATLARDA BULUNAN KAÇAK AKIM RÖLESİ PERİYODİK TESTLERİ VE RAPORLANMASI, DEPO RAF SİSTEMLERİ STATİK ANALİZİ VE PERİYODİK MUAYENESİ, RAF SİSTEMLERİNİN PERİYODİK TEST VE MUAYENELERİ, RAF SİSTEMLERİNİN KAPASİTE RAPORLARININ ÇIKARTILMASI, DEPO RAF SİSTEMLERİ STATİK ANALİZİ, HAVALANDIRMA TESİSATI,LOKAL BAZLI HAVALANDIRMA KONTROLÜ, TESİS TAZE HAVA ÖLÇÜMLERİ,HAVALANDIRMA YETERLİLİK TAYİNİ. DALDIRMA HAVUZLARI EGZOZ SİSTEMLERİNİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİİŞ MAKİNASI GRUBUSİLİNDİR PERİYODİK KONTROLÜ, YANGIN TESİSATI PERİYODİK MUAYENESİMOTOPOMPLAR PERİYODİK MUAYENESİ,RAF SİSTEMLERİNİN DENETİMİ , MUAYENESİ VE RAPORLANMASI, ELEKTRİK TESİSATI UYGUNLUK PROJESİ KONTROLÜ, TESİSATLAR GRUBU, YANGIN TESİSATI PERİYODİK KONTROLÜ, YANGIN DOLABI PERİYODİK TEST VE KONTROLÜ, YANGIN POMPALARI PERİYODİK KONTROLÜ, YANGIN TESİSATI SPRİNK KONTROLÜ, EXCAVATOR PERİYODİK KONTROLÜ,BEKO LOADER PERİYODİK KONTROLÜ,DOZER PERİYODİK KONTROLÜ,KULE VİNÇ PERİYODİK KONTROLÜ,BETON POMPASI PERİYODİK KONTROLÜ