Kapat

Raf Sistemleri Periyodik Kontrolü

Hizmet Tanımı:

      Raf ve depolama sistemlerinden kaynaklı risklerin ve iş kazalarının önüne geçilmesinde yardımcı oluyoruz. Endüstride yoğun bir şekilde kullanılan depolama ve raf sistemleri belli bir çevrim sonunda deformasyon ve metal malzemelerde yorulma riski altındadır. Muayene hizmetimizde kullanımda olan depolama ve raf sistemlerinin zeminden başlayarak tüm cıvata ve kaynak bağlantıları, kolon ve kirişleri muayene edilmektedir.

 • Muayene sonucunda ölçülendirilen raf sistemleri konusunda uzman analistler tarafından bilgisayar destekli olarak dinamik ve sismik yükler altında simüle edilerek müşterilerimize ayrıntılı bir rapor sunulmaktadır.
 • Raf sistemlerinin Kapasite raporlarının belirlenmesi ve periyodik kontrolleri ile ilgili detaylı raporlar sunulmaktadır.
 •  Konusunda uzman personeli ile ülke çapında sunulan hizmet ağımız.
 • TS EN 15635, TS EN 15620, TS EN 15512, TS EN 1562, TS EN 15878 standartları doğrultusunda yapılan muayeneler.

      Yapılan muayeneler haricinde ekipmanlar üzerinde ülkemizin bulunduğu jeolojik yapı dikkate alınarak hazırlanan bilgisayar destekli analiz raporu.

      Raf sistemlerine ilişkin müşterilerin standartlar doğrultusunda yapmaları gereken bakım, etiketleme, istifleme, paletlerin durumu gibi konularda çalışanlara kısa eğitimler verilmektedir.

RAFLI DEPOLARDA İŞ GÜVENLİĞİ

Depolama Rafları İşletmelere azami istifleme ve depolama alanı oluşturarak, depoyu maksimum alan ile kullanımını sağlayan konstrüksiyonlardır.

Bu yapılar da her kullanılan konstrüksiyonlar gibi:

 • Amaca uygun olmalıdır.
 • Uygun imalat yöntemleri ile üretilmiş olmalıdır.
 • Dayanım açısından uygun olmalıdır.
 • Tüm güvenlik önlemleri alınmalıdır.
 • İşletme aşaması kontrolü yapılmalıdır.

RAFLARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ;

Raf Tasarım ve Yerleştirilmesi Aşamasında

 • Rafların sabitleneceği yerler kullanım amacına göre düz çukursuz ve sağlam olmalıdır.
 • Raf arası uzaklık yükleme boşaltma ekipmanının kendi etrafında dönmesine uygun olmalıdır veya raflar arası boşlukta dönebilecek ekipman kullanılmalıdır.
 • Yükleme boşaltma ekipmanından gelecek çarpma ve darbelere karşı raflarda gerekli önlemler alınmalıdır.
 • Raflar üreticinin öngördüğü şekilde kurulmalıdır.
 • Tüm raf ayakları yere sabitlenmelidir.
 • Tahta paletlerin koyulduğu raflar palet kırılmasına karşı ortadan da destekli olmalıdır.

Raf Kullanımı Aşamasında

 • Raf üzerinde maksimum alabileceği yük kapasitesi yazılmalıdır.
 • Raflarda değişiklikler yapıldığında uzmanlar tarafından kontrol edilmeli ve yeni kapasite belirlenmelidir.
 • Depo çalışanlarına depoda bulunan tehlikeler konusunda eğitim verilmelidir.
 • Deforme olmuş paletler kullanılmamalıdır, paletin boyutları ve şekli yüklemeye uygun olmalıdır.
 • Raflara kolayca düşebilecek malzemeler(şekilsiz, yuvarlak, silindir vs.) malzemeler konulduğundan malzemelerin aşağı düşmesini engellemek için uygun koruyucular monte edilmelidir.
 • Paletler üzerine sabit durmayı zorlaştıran aşırı ve dengesiz yük yüklenmemelidir.
 • Depolama alanında uygun aydınlatma ve ısıtma sağlanmalıdır.
 • Depolama ortamının iklim şartlarına göre(aşırı nemli, ıslak, çok kuru, rüzgar vs.) depo raflarının boya deformasyonu ve çelik stabilitesi takip edilmelidir.
 • Depo alanı belirli aralıklarla gezilmeli ve deformasyonlara tehlikenin boyutunu göre yeşil sarı ve kırmızı etiketler verilmelidir.
  • Yeşil etiketler bir sonraki kontrolde yeniden gözden geçirilmelidir.
  • Satı etiketler hızlıca tamir edilmeli, diğer kısımların etkilenip etkilenmediği belirlenmelidir.
  • Kırmızı etiketli kısımlar etkilenen kısımlardaki tüm yükler acilen boşaltılmalı ve gerekli tamir bakım veya değişimler yapılmalıdır.
 • Depo alanında raflarla temas ettiğinde tehlikeye neden olabilecek ürünler(asit vs) bulunuyorsa bu ürünlerde yaşanabilecek olası sızıntılara karşı taşma havuzu, sürekli kontrol, kimyasal alarm sistemleri vs. önlemler alınmalıdır.

YÜKLEME BOŞALTMA EKİPMANI İLE İLGİLİ

 • Yükleme boşaltma ekipmanı seçimi yüke, raf yüksekliğine ve şekline uygun olmalıdır.
 • Yükleme boşaltma ekipmanını kullananlara yaptıkları işe uygun özel eğitim verilmelidir.
 • Depo raflarına erişim güvenli ekipmanlarca sağlanmalıdır.

Forkliftle güvenli depolama aşamaları;

 • Forklift sürücüsü çatalına aldığı paleti dikkatlice yerleştireceği depo rafının önüne getirmeli
 • Forkliftin yüzü depo rafına bakmalı
 • Çatalı yerleştireceği raf seviyesinin biraz üzerine çıkarmalı
 • Paleti dikkatlice raf içerisinde sokmalı
 • Paletin alt kısmı rafa değene kadar yavaşça indirmeli, değmeden çarpacak şekilde bırakmamalı
 • Paleti bıraktıktan sonra çatalı görerek çıkarmalıdır.

Depolama alanı kontrolü nasıl yapılmalıdır;

 • Hasarlanmış kısımlar kopmuş bağlantı elemanlarına
 • Fazla yüksek yüklemelere
 • Kaynak kısımlarına
 • Bina tabanına
 • Paletlerine ve paletlerdeki yüklerin durumuna
 • Uyarı levhalarına
 • Aşırı yükleme olup olmadığına bakılmalıdır.

DEFORME OLMUŞ RAF

TS EN 15635 STANDARDINCA RAFLARDA YAPILAN HER DEĞİŞİKLİK İÇİN VE YILDA EN AZ BİR KEZ KONTROLLERİ YAPILMALIDIR.

Kaynaklar;

Sosyal Medyada Paylaş: