Kapat

RAF SİSTEMLERİNİN PERİYODİK KONTROL MUAYENESİ, STATİK DAYANIM HESABI

RAF SİSTEMLERİNİN KONTROL VE DENETİMİ

GENEL OLARAK KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR:

– Darbe yükü alan herhangi bir yapı elemanının olup olmadığının kontrolü.

– Kolon ayaklarının düşey ekseninden kaçıklığının kontrolü

– Taban plakası ve kiriş kolon bağlantılarındaki görsel hasar.

– Kaynak veya malzeme yüzeyinde çatlaklar olup olmadığı

– Rafların oturduğu temelin durumu

– Paletlerdeki yüklerin pozisyonu.

– Rafa yük getiren ekstra ekipman varsa onun raf üzerindeki aparatının pozisyonunun uygunluğunun kontrolü

– İş güvenliği levhaları ve uyarılarının güncelliğinin kontrolü

– “Kapasite üzeri – overload” yükleme durumunun kontrolü

– Noktasal veya tekil yüklerin boyutlarının ve stabilitesinin kontrolü.

GÖZLENEN HASARIN OLASI SEBEPLERİNİN BELİRTİLMESİ:

– Forklift kazası

– Farklı teçhizat kullanımından doğabilecek hasarlar.

– Eskimiş teçhizat kullanımından doğabilecek hasarlar.

– Farklı bir palet tipinin kullanımından doğabilecek hasarlar.

– Hasarlı yük kaldırma teçhizatlarının kullanımından doğabilecek hasarlar.

– Yükün takılıp asılı kalmasından dolayı doğabilecek hasarlar.

– Boşlukların (yeterli açıklık) yetersiz olmasından dolayı doğabilecek hasarlar.

– Koridor genişliğinin yetersiz olmasından dolayı doğabilecek hasarlar.

– Dağınık raf düzeni veya raftaki ürünlerin arasındaki engellerden dolayı doğabilecek hasarlar.

– Zayıf ışıklandırmadan dolayı doğabilecek hasarlar

– Raf zemini ve koridor zemin kaplaması yetersizliğinden dolayı doğabilecek hasarlar.

Sosyal Medyada Paylaş: