Kapat

PERİYODİK KONTROL YAPAN FİRMALAR AKREDİTE OLMAK ZORUNDA MI ?

Akreditasyon uygunluk değerlendirme kurumları (UDK) tarafından yapılan çalışmaların ve böylelikle bu çalışmalar neticesinde düzenledikleri uygunluk onay sertifikalarının (deney ve muayene analiz test raporları, kalibrasyon evrakları, yönetim sistemi sertifikaları, ürün sertifikaları, personel evrakları gibi) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek niyetiyle oluşturulmuş kalite alt yapısıdır.

Periyodik Kontrollerde Akreditasyon Zorunluluğu?

İş ekipmanları yönetmeliğince Periyodik muayene ve periyodik kontrollerinin yaptırılması, işletmelerde kullanılan her türlü kaldırma iletme ekipmanları ile basınçlı kapların işçi sağlığı ve güvenliğine uygun bir şekilde çalışmasını sağlamak için zorunludur.

6331 sayılı iş ekipmanları yönetmeliğine göre periyodik kontrol ve periyodik muayene personelinin yeterlilikleri belirlenmiştir ve akreditasyon zorunluluğu aranmaz.

Periyodik Kontrol ve Periyodik Muayene Personelinin Yeterlilikleri nelerdir?

Kaldırma ve İletme Ekipmanları-2

İnşaat ve makine mühendisliği ile mimarlık bölümü mezunları, inşaat, yapı, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine ve inşaat teknikeri veya yüksek teknikerleri, gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi

Elektrik mühendisleri, elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya yüksek teknikerler

Tesisatlar-2

Makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü teknik öğretmenler, makine teknikerleri, makine yüksek teknikerleri


İş Sağlığı ve iş güvenliği için denetimleri yetkin uzman kişiler tarafından yılda en az bir (1) kez periyodik kontroller tamamlanmalı ve ilgili TSE standartlarına göre kontrolleri tamamlanmalıdır.Periyodik Kontrollerde Nelere Dikkat edilmelidir?

Periyodik Kontrol uzmanlarınca varsa tespit edilen eksiklikler giderilmeli ve tekrar kontrol ettirilmelidir.

İş ekipmanları yönetmeliği Madde 7  Ye göre ;

İş ekipmanının kontrolü

MADDE 7 – (1) İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur.

a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;

1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması,

2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması,

sağlanır.

c) Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır.

(2) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulundurulur.

Sosyal Medyada Paylaş: