Kapat

TESİSATLAR PERİYODİK KONTROLÜ

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü

 • Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliği dikkate alınarak İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince; Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı Periyodik Kontrolleri yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren belge düzenlenmelidir. Vereceğimiz belge ve kontrol içeriği ;
 • Su Depoları ve Kaynağının Kontrolü
 • Yangın Pompalarının Performans Kontrolleri
 • Yangın Dolapları ve İç Teçhizat Kontrolleri
 • Hidrant Sistemleri Kontrolü
 • Sprinkler Sistemi Kontroller
 • Kritik Devre Yangın Hortumları Debi Tayini
 • PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ : Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 , TS EN 671-1, TS EN 671-2 , TS EN 671-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Köpüklü Yangın Söndürme, Springer Sistemi Periyodik Kontrolü

 • Hidrant Sistemleri Kontrolü
 • Sprinkler Sistemi Kontroller
 • Kritik Devre Yangın Hortumları Debi Tayini
 • PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ : Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 , TS EN 671-1, TS EN 671-2 , TS EN 671-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolü

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği ve buna bağlı Resmi Gazete 28628 sayılı 25.04.2013 tarihinde yayınlanan ‘İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ gereği Havalandırma ve Klima Tesisatı, Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı  muayenesinin yapılması zorunlu tutulmuştur. Periyodik Kontrollerin hangi koşullar altında ve hangi sıklıkla yapılmasına ilişkin yönetmelikte geçen madde;

Madde 7 — (1) İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

 1. a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılacak, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenecektir.
 2. b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;

1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması,

2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması,

sağlanacaktır.

 1. c) Kontrol sonuçları kayıt altına alınacak, yetkililerin her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanacaktır.

(2) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulunacaktır.

(3) Hangi tür iş ekipmanın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle belirlenir.

Elektrik İç Tesisatı Periyodik Kontrolü

Topraklama Tesisat Kontrolü

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak çıkartılan, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereğince; işyerlerinde topraklama tesisatı yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve raporlanmalıdır.
 • Panolarda bulunan kaçak akım rölelerinin test edilerek raporlarda açma akımları bildirilmelidir.

Topraklama Kontrol Raporu

 • Topraklama tesisatı ölçümleri yetkili teknik personellerimiz tarafından yapılmakta ve topraklama ölçüm sonuçları raporlanmaktadır.
 • Topraklama kontrol raporlarımız ilgili mevzuatlara uygun olarak raporlanmakta ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan denetimlerde geçerli raporlardır.
 • Topraklama kontrol ölçüm raporlarımız bir yıl geçerliliği sahiptir.

Topraklama Ölçüm Noktalarının Belirlenmesi

 • Topraklama tesisatının hangi noktalarında ölçüm yapılacağının belirlenmesi iş güvenliği açısından önemli bir konudur. Talep etmeniz halinde, teknik personellerimiz topraklama kontrolünde ölçüm noktalarının belirlenmesine yönelik destek vermektedirler.

Genel olarak ölçüm yapılması gereken noktalar:

 • Paratoner kapsama alanı projesi çıkarılması ve kapsama alanı tayini
 • Ana Dağıtım Panoları
 • Tali Panolar
 • Kombine priz kutuları
 • Son Kullanıcı Noktaları – Elektrikle çalışan makinalar ve ekipmanlar
 • Paratonerlerin Periyodik Test ve Muayenesi

Sosyal Medyada Paylaş: