Akademi

HEDEFİ:

Katılımcılara, ISO 19011’e göre ISO 22000:2005 için Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi tetkiklerini gerçekleştirmeye yönelik bilgi ve tecrübe kazandırmak. Bu seminer, IRCA’ya kayıtlı tetkikçi/baş tetkikçi olabilmek için şartlardan biridir.

KAPSAMI:
• Gıda Güvenliği yönetim sisteminin amaçlarını tanımlayıp, gerekliliklerini ve uygunluğunu açıklamak.
• ISO 22000:2005 ve ISO 19011’in amaçlarını, içeriklerini ve birbirleriyle olan ilişkileri göstermek.
• Tetkik çerçevesi içerisinde ISO 22000:2005’in şartlarını yorumlamak.
• Tetkikçi ve baş tetkikçinin rollerini ve sorumluluklarını tanımlamak.
• Bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin(FSMS) ana amacını tanımlama ve gıda güvenliği risklerinin denetimi Gıda güvenliği yönetimi için kullanılan prensipleri, prosesleri ve teknikleri açıklamak
• ISO 22000:2005 yönetim sistemi standardını, standart işletme prosedürlerini ve ilgili gıda güvenliği mevzuatını açıklamak
• ISO 19011 çerçevesinde bir denetçinin denetimi planlama ve takibindeki rolünü açıklamak
• Bir kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin yeterliliğini denetleme
• Profesyonel Kalite Yönetim Sistemi denetçilerinin yetiştirilmesi

KATILIMCILAR:
Kuruluşların kalite sistemlerinin kurulmasını yönlendiren kalite yöneticileri, diğer üst düzey yöneticiler, yönetim danışmanları, belgelendirme kuruluşlarında tetkikçi olmak isteyenler.

KATILIMCI SAYISI:
Minimum 5, maksimum 20 kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ:
ISO 22000:2005 kalite yönetim sistemi standardı.