Sistem Belgelendirme

Sistem Belgelendirme Hizmetleri

Sistem Belgelendirme Nedir ?

Kendi alanlarında uzman yetkin denetçileri ile Comtech, etkinlik ve uygunluk için süreç ve sistem geliştirmelerini tanımlayarak müşterilerine değer katmaktadır. Denetim yaklaşımı müşterilerinin sürekli gelişimine katkı sağlayarak hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

Belgelendirme hizmetleri kapsamı, müşterilerin bir ya da birden fazla veya entegre hizmet seçebilmelerine ve böylece mevcut değerlerini arttırmalarına ve gereksiz denetim yükünden kurtulmalarına olanak sağlar.

Comtech, Yönetim Sistemleri Belgelendirme, gözetim hizmetleri, proje yönetimi ve teknik hizmetler sunan global bir kuruluştur.

Yasal uygunluğu, müşteri memnuniyetini, düşük maliyetli ve etkin bir proje yönetimini sağlamak için tüm sektörlerde ve Türkiye genelinde hizmet kalitesinde sürekli gelişmeye ve katma değer yaratmaya önem verir.

Comtech, Sistem belgelendirme denetimlerindeki temel hedefler; denetim kriterleri ile müşteri yönetim sisteminin uygunluğunun belirlenmesi; müşteri kuruluşun yürürlükteki yasal, düzenleyici ve sözleşme gereklerini yerine getirmesini sağlamak için yönetim sistemi yeteneğinin değerlendirilmesi; müşteri kuruluşun, belirlenen hedefleri sürekli karşılamasını sağlamak için yönetim sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi ve uygulanabilir olduğunda, yönetim sisteminin potansiyel gelişim alanlarının belirlenmesinde sağlıklı bir analizi hedef olarak belirlemektedir.

Comtech olarak aşağıdaki başlıklardaki sistem belgelendirme hizmetlerimizi, her bir Yönetim Sistemi konusunda geniş bir sektörel bilgi ve uygulama deneyimine sahip denetçi ekibimiz ile sunuyoruz.

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
 • TS ISO /IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • TS EN ISO 13485 Tıbbı Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO/TS 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi
 • TS ISO/IEC 20000-2 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
 • ISO 20252 Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi
 • ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
 • ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi
 • TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Comtech, yasal şartları karşılayacak, uluslararası kapsamda söz sahibi olmanızı destekleyecek ve süreçlerinize katma değer sağlayacak bir denetim hizmeti sunmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi standartları birbirleriyle uyumlu standartlar olup Comtech Denetçileri tarafından yapılan entegre bir denetim ile standartların uygunluğu ve etkinliği ölçülebilmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar - Kalite Yönetim Sistemi

ISO 50001 Belgesi, iSO 50001 Sertifikası, Enerji Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi