Kule Vinç Periyodik Kontrolleri

Kule vinç nasıl yükselir?

Kule vinçler inşaat yükseldikçe inşaat ile beraber yükselme özelliğine sahiptirler. Kurulum aşamasında, kule vinçler bağlantı elemanlarıyla özel olarak sabitleme işlemine tabi tutulur. Bu aşamanın titiz bir çalışma ile konusunda uzman kişilerce gerçekleştirilmesi gerekir. Bu noktadaki en ufak bir aksaklık ya da ihmal, kule vinçlerin yük taşıma esnasında şantiye alanına yıkılması riskini doğurur. Kısaca profesyonel yaklaşımdan uzak bir işlem ölümcül kazalara sebebiyet verebilir.

Kule vinçlerin boyu uzatılmak istendiğinde, orta noktada bulunan ekleme kısmına dışarıdan getirilecek çelik bağlantı elemanlarının montajı yapılır. Uzatma işleminin, tıpkı sabitleme işleminde olduğu gibi deneyim ve tecrübe sahibi uzman personel ile yapılması gerekmektedir.

Kule vinçleri kimler kullanır?

Kule vinçlerin kullanımı, kule vinç operatörü tarafından gerçekleşir. Kule vinç operatörleri, vinçlerin yatay hareketlerini sağladıkları bomun ortasında muhafazalı bir operatör kabininde bulunup, gerekli işlemleri bu kabinden idare ederler. Kule vinç operatörleri özel eğitim almış, yüksekte çalışabilen, telsiz kullanımına yatkın, iş disiplini olan, yüksek sorumluluk alabilecek teknik bir personeldir.

Kule vinçlerin diğer özellikleri?

Kule vinçlerin taşıyabilecekleri ağırlıklar kapasiteleri nispetinde olup, tonaj ve bom aparatının durumuna göre değişmektedir. En sık kullanılan ve hemen hemen birçok şantiyede rastlayabileceğiniz modeller 6 ton kapasiteli kule vinçlerdir.

Kule vinçler, iş sağlığı ve güvenliği açısından saatte 50 km’yi aşan rüzgarlarda çalıştırılmaz, çünkü şiddetli hava akımları yük taşıma esnasında ciddi tehlikeler arz eder.

Kule vinçlerle ilgili bir önemli hususta bakımdır. Kule vinçlerin aylık ve yıllık çalışmaya göre düzenli periyodlarla bakıma girmesi gerekir. Her vinç için bakım periyodu değişiklik arz eder. Tüm bakımların uzman teknik personel tarafından bir makine mühendisi gözetiminde yapılması önemlidir. Bakımı yapılmayan veya ihmal edilen kule vinçler çok ciddi kazalara yol açabilir.


Kule Vinç Periyodik Kontrolleri

2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.

2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılmasıdurumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.

(1) Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.

(2) Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise gerek görüldüğünde ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

(3) Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük görünecek şekilde işaretlenir. Beyan edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz. (Beyan yükü; kaldırma aracında işveren tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.)

 (4) Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrolünde makine ve elektrik ile ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alır.

(5)  İskelelerin periyodik kontrolleri mühendislik ve mimarlık fakültelerinden inşaat ve makine mühendisliği ile mimarlık bölümü mezunları makine ve inşaat teknikeri veya yüksek teknikerleri, gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır.

(6)  İskeleler, üzerlerinde taşıyabileceği azami yük görünecek şekilde işaretlenir.

Periyodik Muayene İletişim Formu