Hakkımızda

 • KURUMSAL

  ComTech Mühendislik Tarihçe;

  ComTech Periyodik Kontrol ve Mühendislik Hizmetleri; LTD.ŞTİ. faaliyetlerine 2017 yılında kuruluşu ile başlamıştır.

  ComTech Mühendislik, alanında denetim, kontrol,periyodik test ve periyodik muayeneler konularında tarafsızlığı benimseyerek kurulmuş ve gelişmeleri yakından izleyerek büyümeye devam etmektedir.

  ComTech Mühendislik, yenilikçi bakış açısı ile İzmir, Manisa, Bursa, İstanbul, Antalya ve Ankara’nın yanı sıra 81 ile hizmet vermektedir.

 • VİZYONUMUZ

  ComTech Periyodik Kontrol ve Mühendislik Hizmetleri; ileri görüşlü, özgüveni yüksek ve takım çalışmalarında aktif olan kadrosuyla periyodik kontrollerde en yakın destekçiniz olmayı hedeflemektedir.

  Müşteri odaklı çalışmalar yürüten ComTech gelişmeleri takip eden , kabul edilebilir riskleri önceden gözlemleyebilen bir kuruluş olarak faaliyetlerini devam ettirmeyi amaçlamaktadır.

 • MİSYONUMUZ

  Hızlı ve kaliteli bir hizmet verebilen , ülke genelinde mühendislik hizmetlerini,periyodik test konularında tercih edilen bir marka olmayı hedeflemektedir.

  En değerli varlığımız geleceğimiz düşüncesiyle sloganımız Değerli Geleceklere, Düzenli Kontrollerle Ulaşılır diyerek geleceğimizi planlamaktayız.

 • TARAFSIZLIK BAĞIMSIZLIK TAAHÜDÜMÜZ

  Kuruluşumuz faaliyet alanında, (TS EN ISO/IEC 17020 -2012 Standardı A Tipi 3. Taraf muayene ) hizmet verdiğimiz müşterilerimizin büyüklüğü, konumu, ticari, mali, siyasi ve sosyal etkisine bakılmaksızın eşit şartlarda, hiçbir baskıya maruz kalmaksızın ve hiçbir şekilde çıkar gözetmeden hizmet verecektir.

  Muayene kuruluşu ve onun personelinin, muayene faaliyetleri ile ilgili verdiği  kararlar bağımsızlık ilkesine aykırı olmayacaktır.

  Bu bağımsızlık ilkesi standardın EK-A Maddesini karşılayacak yapıdadır

  Kuruluşumuzun çıkarları göz önünde bulundurularak, karar alma mekanizmasına, Muayene ekibine ve diğer personele, sürecin tarafsızlığını olumsuz yönde etkileyebilecek maddi olanakların sunulmasına izin verilmeyecektir. Tarafsızlığa yönelik bir risk belirlendiğinde; riskin, nasıl ortadan kaldırılacağı veya en aza nasıl indirileceği konusunda gerekli tedbir alınacaktır.

  Muayene kuruluşu ve muayeneyi gerçekleştirmekten sorumlu personel olarak, muayene kapsamında yer alan ürünlerin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımcısı, kullanımı ile veya rekabet durumunda olan malzemelerle doğrudan ilgili ve bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamayı,

  Kalite Yönetim Sisteminin temeli TS EN ISO/IEC 17020 “Uygunluk Değerlendirmesi- Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler” standardı çerçevesindeki şartları oluşturarak, kuruluşumuzun çalışma prosedürlerini bağımsız olarak uygulamayı, ComTech Mühendislik  çalışanları olarak çalışacağımız işlerin tarafsızlık ve bağımsızlık kriterleriyle çelişmeyecek düzeyde olacağını taahhüt ediyoruz.

 • GİZLİLİK TAAHÜDÜMÜZ

  Comtech Mühendislik kontrolörleri tarafından işletmelerde gerçekleştiren her türlü mühendislik kontrol, test ve ölçümlerde  hakkında bilgi sahibi olduğu tüm belge, bilgi, form ve işletmeye özel olacak tüm sözlü veya yazılı bilgileri iş sırrı olarak kabul etmeyi taahhüt etmektedir.

  İşin gerekliliklerinin dışında herhangi bir bilgi ve belge talebinde bulunamaz.

  Periyodik Kontrol işlemleri esnasında Comtech Mühendislik kontrolörleri; işletme sınırları dahilinde izinsiz olarak çalışma yapmayacaklarını, ilgili makine ve ekipman hakkındaki her türlü bilgiyi kontrol işlemleri adına ancak izin dahilinde alabileceklerini taahhüt etmektedirler.

  Comtech Mühendislik, yukarıda detayları belirtilen hiçbir bilgiyi kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, cd, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç ile yayamaz, yayılmasına aracılık edemez.

  Comtech Mühendislik işletmeye ait periyodik kontrol işlemleri esnasında elde ettiği tüm bilgi ve sırları sözleşme süresi içerisinde ve sözleşme süresinin tamamlanmasından sonra aynen muhafaza edecektir.

   

  Kuruluşumuz yasal geçerliliği olan taahhütler aracılığı ile muayene faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgileri 3. kişilere açık hale getiremez. müşterilerimizi ilgilendiren bilgileri kamuyla paylaşmadan önce müşterilerimizin de onayını alacaktır.

  Müşteri ile ilgili olarak müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen bilgiler ( örneğin; şikâyette bulunanlardan veya düzenleyici makamlardan) gizli olarak değerlendirilir ve 3. kişilere açık hale getiremez.

  Comtech Mühendislik, Muayene işlemleri esnasında ve sonrasında işletmelerden edindiği bilgi gözlem ve izlenimlerin gizliliğinin korunacağını taahhüt etmektedir.

 • YÖNETİM TAAHÜDÜMÜZ

  Yukarıda belirttiğimiz, Tarafsızlık Bağımsızlık ve Gizlilik Taahhüdü ilkeleri doğrultusunda, ilgili güncel standart ve yasal şartlar da esas alınarak, faaliyet göstereceğimizi taahhüt ederiz.