Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrol Muayenesi

Kalorifer Kazanı Nedir?

Binayı bütünü ile ısıtmaya kalorifer adı verilir. Kaloriferler sayesinde bir arada bulunan farklı yapıların da birlikte ısınması sağlanır. Havaların soğuması ile birlikte insanların ısınma ihtiyacı daha ön plana çıkmaya başlar. Eskiden beri toplumumuzdan ısınmak için elektrikli sobalar ya da kömür sobaları tercih edilir. Ancak bu sobaların tercih edilmesi binanın tümünü ısıtmak için yeterli değildir. Genellikle eskiden kullanılan bu yöntem ile kişiler sadece sobanın olduğu odada istediği sıcaklığa ulaşabilir. Diğer odalar ise kış soğuğunu olduğu gibi yansıtır. Bu durumdan kurtulmak isteyenlerin imdadına ise kalorifer sistemi yetişir. Kalorifer kazanı yakılarak hava ya da su yolu ile tüm binanın istenilen sıcaklığa ulaşması da sağlanır.

Kalorifer sistemi genellikle sıcak suyun borulardan geçerek tüm binayı ısıtması uygulamasına dayanır. Suyun ısıtmasında da kalorifer kazanı kullanılır. İstenilen ısıya ayarlanan kazan içerisindeki su, tüm binayı ısıtmaya başlar. Bu sayede de kişilerin kış aylarında soğuklar ile ekstra olarak mücadele etmesi de önlenir.

KALORİFER KAZANI NASIL ÇALIŞIR?

Merkezi sistem kalorifer kazanı nasıl çalışır sorusu insanlar tarafından büyük bir merak ile uzmanlara yöneltilir. Kalorifer kazanı çalışma prensibi son derece kolay bir şekilde ilerler. Merkezi sistemlerde ısının elde edildiği kazanlar sayesinde tüm binaya sıcak su gönderilir. Ayrıca farklı binalar da ortak bir kalorifer kazanı ile istenilen sıcaklığa ulaşabilir.

Kalorifer kazanlarının nasıl çalıştırıldığı iki farklı şekilde açıklanır. Bunlardan ilki yaygın bir şekilde kullanılan merkezi sistem kalorifer kazanıdır. Diğer ise manuel merkezi sistem kalorifer kazanı olur.

MERKEZİ SİSTEM KALORİFER KAZANININ ÇALIŞMASI

Merkezi sistemli kalorifer kazanları tübüler sistem ile çalıştırılır. Kalorifer sisteminde de yakılan yakıt öncelikli olarak tübüler sistemden geçer. Tübüler sistemden geçerek de suyu ısıtmaya başlar. Isının su daha hafif hale gelir. Bu sayede de hareket özelliği kazanması da kolaylaşır. Isınan su öncelikli olarak su pompasından geçer. Bu sayede de yukarı katlara suyun çıkması sağlanır. Kalorifer peteklerine de bu su dolar. Ancak merkezi sistem kalorifer kazanı ısıtıldıktan sonra suyun çıkışında pompalardan da yardım alınır.

Suyun ısınması ile hafif olan su gidiş borusunda tüm binada dolaşmaya başlar. Ancak radyatör içerisindeki suyun soğuması ile birlikte su ağırlaşır. Bu durumda da ağırlaşan su tekrar dönüş borusuna gider. Soğuk su hattına ulaşan su bu yoldan tekrar kazana ulaşır. Kazanda ise suyun yeniden ısınması söz konusu olur. Kazandaki ısınan su ise sıcak su hattında binaya ulaşır. Bu döngü merkezi sistem çalıştığı sürece de devam eder.


Periyodik Kontrolü Muayenesi;

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kişilerin, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini sağlamak üzere seri olarak üretilen, basit basınçlı kapların uyması gereken asgari şartların belirlenmesi, sınıflandırılması, tasarımı, imali, montajı, dağıtımı, piyasaya arzı, hizmete sunulması, kullanımı, muayene ve belgelendirme işlemleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; yakma amacı dışında kullanılan ve iç basıncı 0,5 bar’dan daha yüksek olan ancak azami çalışma basıncı 30 bar’ı geçmeyen, içine hava veya azot gazı konulmak üzere seri olarak üretilen ve ateşe maruz kalmayan, kaynaklı basit basınçlı kapları kapsar.

 (2) Bu Yönetmelik ayrıca;

 a) Basınç altında kabın direncine katkıda bulunan parçalar ve donanımlar, alaşımsız çelikten veya alaşımsız alüminyumdan veya yaşlandıkça sertleşmeyen alüminyum alaşımından yapılmış olan,

 b) Kap ya dışa doğru bombeleşerek kapatılmış, dairesel kesitli ve/veya düz uçları silindirik olan kısımla aynı eksen etrafında dönen veya iki bombeli ucu aynı eksen etrafında dönen bir silindirik bölümden oluşan,

 c) Kabın azami çalışma basıncı 30 bar’dan fazla ve bu basınç ile kabın kapasitesi (PS ile V’nin çarpımı) 10.000 bar × litreden fazla olmayan,

ç) Asgari çalışma sıcaklığı –50°C’den düşük; azami çalışma sıcaklığı ise çelik için 300°C’den, alüminyum veya alüminyum alaşımlı kaplar için 100°C’den fazla olmayan, kapları kapsar.

(3) Bu Yönetmelik, arıza durumunda radyoaktif yayılıma neden olabilecek nükleer amaçlar için kullanılmak üzere tasarımlanmış basınçlı kapları, gemi ve uçakların içine ve dışına yerleştirilen veya bunların çalıştırılması için tasarımlanan basınçlı kapları ve yangın söndürücüleri kapsamaz.

Partinin incelemesinde onaylanmış kuruluş kapların tasarım ve üretim programlarına göre üretilip üretilmediğini kontrol eder; partideki her bir kabın sağlamlığının kontrolü amacıyla kabın tasarım basıncının 1.5 katına eşit bir Ph basıncında bir hidrostatik ya da pnömatik test uygular. Pnömatik test, ilgili mevzuatla düzenlenmiş test güvenlik yöntemlerine göre yapılır.